Конвенционални BIA устойства =  Ниска Точност

Измерване с 2 или 4 електроди с една честота + Статистическа оценка 

InBody DSM-BIA  технология  =  ВИСОКА ТОЧНОСТ

DSM-BIA = Директно Сегментно Мултичестотно измерване с 8 електроди и без Статистическа оценка

 

ДИРЕКТНО СЕГМЕНТНО ИЗМЕРВАНЕ

За разлика от конвенционалния BIA метод InBody разделя човешкото тяло на 5 цилиндъра: четири крайници и торса. Отделното измерване е от решаващо значение за точни резултати на анализа и за тяхното разбиране.

МУЛТИЧЕСТОТНО ИЗМЕРВАНЕ

InBody използва множество честоти от 1 kHz до 1MHz за поотделно измерване на вътреклетъчна и извънклетъчна вода. Това разделяне е много важно, особено при пациенти, страдащи от оток или диализа.

БЕЗ ПОМОЩТА НА ЕМПИРИЧНИ ДАННИ

Благодарение на изключителната технология Biospace, InBody е единственият анализатор на телесния състав, който не използва емпирични данни. Стойностите като възраст и пол не оказват влияние върху резултатите.

СИСТЕМА С 8 ЕЛЕКТРОДИ

Осемте електроди са в контакт с палеца и дланта на ръцете и с ходилата и с петата на двата крака. Използването на палеца е защитено от много патенти в световен мащаб и е тайната на висока възпроизводимост на резултатите.

= Висока Точност сравнителна с DEXA (Dual- Energy X-Rey Absotiometry)

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...