Конвенционални BIA устойства

Tehnologie_istorieИзмерване с 4 електроди и една честота + емпирична оценка
= ниска точност

DSM-BIA технология InBody

ДИРЕКТНО СЕГМЕНТНО ИЗМЕРВАНЕ

За разлика от конвенционалния BIA метод InBody разделя човешкото тяло на 5 цилиндъра: четири крайници и торса. Отделното измерване е от решаващо значение за точни резултати на анализа и за тяхното разбиране.

МУЛТИЧЕСТОТНО ИЗМЕРВАНЕ

InBody използва множество честоти от 1 kHz до 1MHz за поотделно измерване на вътреклетъчна и извънклетъчна вода. Това разделяне е много важно, особено при пациенти, страдащи от оток или диализа.

БЕЗ ПОМОЩТА НА ЕМПИРИЧНИ ДАННИ

Благодарение на изключителната технология Biospace, InBody е единственият анализатор на телесния състав, който не използва емпирични данни. Стойностите като възраст и пол не оказват влияние върху резултатите.

СИСТЕМА С 8 ЕЛЕКТРОДИ

Осемте електроди са в контакт с палеца и дланта на ръцете и с ходилата и с петата на двата крака. Използването на палеца е защитено от много патенти в световен мащаб и е тайната на висока възпроизводимост на резултатите.

= Висока точност сравнителна DEXA (Dual- Energy X-Rey Absotiometry)

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...